Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Twist

To co mówisz nic dla mnie nie znaczy
Twoje s³owa za bardzo mnie rani¹
Twoje oczy i usta tak kiedyœ kochane
Bez litoÂœci bez litoÂœci dziÂœ k³ami¹

Czy myÂœlisz ¿e mo¿na
Tak ³atwo zapomnieæ
Ten czas gdy krok po kroku
Przybli¿a³eÂœ siê do mnie

Moje serce zranione nie pyta
Moje serce samotne ju¿ wie
Zdradza ciê nieobecnoÂœæ
Na jawie i we Âœnie
Coraz mniej mam pewnoÂœci
I odwagi mi brak
Ktoœ mi ciebie kochany
KtoÂœ mi ciebie kochany skrad³

Czy myÂœlisz ¿e mo¿na
Tak ³atwo zapomnieæ
Ten czas gdy krok po kroku
Przybli¿a³eÂœ siê do mnie

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos