Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Ten Cholerny Deszcz

Bez sensu stojê tu od rana
Wci¹¿ pada ten cholerny deszcz
A jestem tania bardzo tania
Zap³aæ nie ¿a³uj dalej jedŸ

Wiem jedno muszê dziÂœ zarobiæ
Z tak¹ jak ja to nie grzech
Nawet wybaczyæ nie ma czego
Wci¹¿ pada ten cholerny deszcz

ÂŒwiêtego nigdy nie spotka³am
Wci¹¿ pada ten cholerny deszcz
Bez sensu moknê tu od rana
Zap³aæ nie ¿a³uj dalej jedŸ

To krótka chwila zapomnienia
Piêæ no mo¿e dziesiêæ minut
To jakby splun¹æ to nie grzech
Nic jeszcze mniej ni¿ Âœmieæ

ÂŒwiêtego nigdy nie spotka³am
Wci¹¿ pada ten cholerny deszcz
Bez sensu moknê tu od rana
Zap³aæ nie ¿a³uj dalej jedŸ

Byæ albo nie byæ byæ czy mieæ
Znam te rozterki salonowe
Jak to moralnie was wzbogaca
Stojê tu taka moja prac

ÂŒwiêtego nigdy nie spotka³am
Wci¹¿ pada ten cholerny deszcz
Bez sensu moknê tu od rana
Zap³aæ nie ¿a³uj dalej jedŸ

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos