Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Sza³ Niebieskich Cia³

Saturn zimnem Ziemiê smaga
Lód siê w moje serce wkrada
W oku chetnie siê sadowi
I marzenia moje ch³odzi

Czas od piêt mnie cicho zjada
Truchtem biegnie do s¹siada
Gasi blaski dusi s³owa
RadoÂœæ do rêkawa chowa

A planety szaleja szaleja szalej¹
I Âœmiej¹ siê Âœmiej¹ siê Âœmiej¹
A planety szaleja szaleja szalej¹
I Âœmiej¹ siê Âœmiej¹ siê Âœmiej¹

Patrzê w lustro na przyjació³
Jacyœ mniejsi pokorniejsi
W pó³uÂœmiechach w pó³marzeniach
W gestach pozach bez znaczenia

¯ycie p³ynie bez pospiechu
Bez uÂœmiechu i bez grzechu
Bez smutku strachu bez radosci
Bez nienawiÂœci bez mi³oÂœci

A planety szaleja szaleja szalej¹
I Âœmiej¹ siê Âœmiej¹ siê Âœmiej¹
A planety szaleja szaleja szalej¹
I Âœmiej¹ siê Âœmiej¹ siê Âœmiej¹

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos