Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Sonce Jest Okiem Boga

Kim jestem i kto stwarza mnie
Uparcie dzieñ po dniu
¯¹dza ciekawoÂœæ nienasycenie
A kiedyÂœ by³ to Bóg

S³oñce jest okiem Boga
A noc jego tchnieniem
Przemoc ludzkie serce ma
Tak mówi¹ kamienie

Przemoc ludzkie serce ma
Gwa³t przychodzi od cz³owieka
Pogarda ma cz³owieka twarz
Spisek nosi ludzki p³aszcz

MyÂœli zgaszone b³yskawice
Noc wychodzi z pó³cienia
Z odwrócenia i zmeczenia
Sercu sie spowiadam

S³oñce jest okiem Boga
A wiatr jego tchnieniem
Tak szepcz¹ jaszczurki
Tak mówi¹ kamienie

S³oñce jest okiem Boga
A noc jego tchnieniem
Przemoc ludzkie serce ma
Tak mówi¹ kamienie

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos