Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Nie Poganiaj Mnie Bo Tracê Oddech

ÂŒwiat pe³en jest tajemnic
I ciep³ych miêkkich br¹zów
ÂŒwiat lsni¹cy jest od klamek
I taki rozedrgany

ÂŒwiat pe³en jest zapachów
Pajêczych lepkich Âœladów
ÂŒwiat w z³ocie i w koronkach
I w rozedrganych dzwonkach

Nie poganiaj mnie bo tracê oddech
Nie poganiaj mnie bo gubiê rytm

Mam swoje drogi krête
Mam krecie korytarze
Wiem kiedy o mnie myslisz
Wiem kiedy o mnie marzysz

Lecz dziœ mnie nie poganiaj
Bo swiat jest ca³y w br¹zach
ÂŒwiat w z³ocie i w koronkach
I w rozedrganych dzwonkach

Nie poganiaj mnie bo tracê oddech
Nie poganiaj mnie bo gubiê rytm

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos