Vou Nessa

Vou-nessa

Yakup Ekin

Visualizações

Giderim Buralardan

Ha bir eksik ha bir fazla bunca zaman çektim seni
Söylediðin sözler deðil bu sevda tüketti beni yar
X 2

[nakarat] x 2
Giderim buralardan sormayýn beni yardan
Sevdanýn þakaðýndan vurur giderim
Aðlamasýn arkamdan yalnýzlýk benim sevdam
Çeker giderim...

Ýstediðin gibi olsun baþka birini bulursun
Senin için ne fark eder sen benide unutursun yar
X 2

[nakarat] x 4

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos