Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Bd Ostrony

B¹d ostro¿ny
Ryba w oceanie
Poluje na twe ¿ywe oczy

B¹d ostro¿ny
Podstepna hiena
ÂŒmiechem zabija twoje uszy

Oto zdradzone s³owo we¿a
Oto z³amane s³owo nietoperza
Oto z³amane s³owo wilka
Oto z³amane s³owo psa

B¹d ostro¿ny
S³odki zapach wieczoru
Odbiera wole ¿ycia

B¹d ostro¿ny
Sepy czekaj¹
Na Âœcierwo twoich mieÂœni

Oto zdradzone s³owo we¿a
Oto z³amane s³owo nietoperza
Oto z³amane s³owo wilka
Oto z³amane s³owo psa

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos